r. Imieniny:
logo

WIDEOKONFERENCJA DOTYCZĄCĄ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 6.0

18.12.2020
Grafika ogólna Wychodząc naprzeciw potrzebom dęblińskich przedsiębiorców Miasto Dęblin we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie organizuje wideokonferencję dotyczącą Tarczy Antykryzysowej 6.0, która odbędzie się 22 grudnia br. o godzinie 10:00. Konferencje poprowadzi Marek Neckier wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Aby wziąć udział w wideokonferencji wystarczy:

 

 Kliknąć w poniższy link w dniu i godzinie videokonferencji:

Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIzNjA0ZDktNDVlZi00YzRkLTg0MzUtNDMwZWU5NTUyNTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac1965c2-80aa-474b-a3a4-4d94d9919645%22%2c%22Oid%22%3a%222ecca37d-7ab3-4874-a1b7-991d3fb90b67%22%7d

 

Wskazówki: Proszę pamiętać, że jest to wideo konferencja więc potrzebne są:

1. Opcja przy komputerze stacjonarnym: kamera, mikrofon i głośniki, zaś samego połączenia mogą dokonać państwo przez przeglądarkę internetową lub pobrać aplikację dla systemu Windows (po kliknięciu w link będzie to jedna z opcji).

2. Opcja przy laptopie: powinniśmy mieć wbudowaną kamerę, mikrofon i głośniki, zaś samo połączenie mogą dokonać państwo tak jak przy komputerze stacjonarnym.

 

3. Opcja przy smartfonie: trzeba pobrać wcześniej aplikację Teams i dopiero kliknąć w link. 

 

Artykuł pomocniczy Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/zwolnienia-ze-skladek-zus-postojowe-tarcza-60-jakie-kody-pkd-dla,504072.html

Powrót