r. Imieniny:
logo

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI RAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WSKAZANYM PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ULEGŁA POGORSZENIU Z POWODU COVID-19.

19.01.2021
Grafika ogólna monety ustawione w wieżę z zegarem w tle 31 grudnia 2020 r. Rada Miasta Dęblin uchwaliła Uchwałą Nr XLI/241/2020 przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

 

 

 

 

Pełna uchwała na: http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11836

Powrót