r. Imieniny:
logo

KOLEJNY SUKCES UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBLINIE

26.01.2021
Czapka akademicka na stosie książek „Lubelska kuźnia talentów” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkół zawodowych.

 
Program ten zakłada przyznanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
Zaszczytem dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie jest fakt, że kryteria spełnił uczeń klasy III technikum informatycznego Kacper Pioterczak . Ucznia wspiera Pani Iwona Zugaj, zaś opiekunem merytorycznym jest Pan Ireneusz Lewicki.
 
Nagrodzonemu uczniowi dziękujemy i życzymy dalszego rozwoju i wielu sukcesów.
J. Kiebzak
Źródło: IAS 24 
 
 
 
Powrót