r. Imieniny:
logo

ZAWODOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBLINIE POSZUKIWANI NA RYNKU PRACY!!!

09.02.2021
Uścisk dłoni Wszyscy specjaliści kształceni we wszystkich zawodach w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie są poszukiwani na rynku pracy. Współpraca z okolicznymi zakładami pracy, które otaczają patronatem naszych uczniów, a co za tym idzie, programy stypendialne, praktyki zawodowe realizowane u tych pracodawców, praktyczna nauka zawodu, liczne nagrody i ulgi np. na przejazdy kolejowe czyni nasze kierunki kształcenia jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A również wspierają naszych uczniów w ich rozwoju.

21 naszych uczniów po 3 z każdej klasy o kierunku technik mechanik i technik elektryk otrzymają nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce począwszy od I semestru roku szkolonego 2020/21.

Dziękujemy Panu Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu i wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej współpracy. To cenne, że doceniają Państwo szkołę, naszych uczniów- potencjalnych pracowników firmy i wspierają naszych uczniów w rozwoju ich kariery zawodowej

 

Autor: Jolanta Kiebzak


W nawiązaniu do dotychczasowej, kilkuletniej współpracy Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. wyrażają chęć jej kontynuowania. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać młodych ludzi w początkach ich drogi zawodowej, która jednocześnie związana jest z profilem działalności naszej Spółki. Chcąc docenić starania i wkład młodzieży w budowaniu profesjonalnej grupy zawodowej pokrewnej branży Wojskowym Zakładom Inżynieryjnym S.A., oprócz dotychczas podjętych i aktualnych inicjatyw: program stypendialny, organizacja praktyk zawodowych, zamierzamy ufundować nagrody pieniężne dla trzech osób, które osiągną najwyższe wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021 każdej z klas o profilu: technik mechanik, technik elektryk (począwszy od pierwszego semestru). Mamy nadzieję, iż będzie to mobilizacja dla uczniów, do większego pogłębiania swojej wiedzy i zaangażowania, zarówno na płaszczyźnie przedmiotowej jak i zawodowej.

 

Źródło: http://zsz1deblin.pl/a,757,zawodowcy-z-zespolu-szkol-zawodowych-nr-1-w-deblinie-poszukiwani-na-rynku-pracy

 

 

 

Powrót