r. Imieniny:
logo

SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ Z DĘBLINA DO RYK

25.02.2021
Otwarcie ofert Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk etap II W dniu 12 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Rykach miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. "Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II etap", czyli przebudowa drogi z Dęblina do Ryk przez Stawy oraz ul. Jagiellońska i Staromiejska w Dęblinie.

Strategiczna droga, łączy dwa ośrodki miejskie powiatu, Ryki i Dęblin. Jest to największa pod względem finansowym inwestycja od początku istnienia powiatu. Droga zostanie kompleksowo przebudowana, poszarzona do parametru 6 m, po obu stronach powstaną na całej długości ścieżki rowerowe, zostanie przebudowany przejazd kolejowy
w Stawach, powstaną nowe chodniki i oznakowanie.
 
 
Zakres rzeczowy dla miasta Dęblin obejmował będzie przebudowę:
  • drogi powiatowej nr 1438 L od km 4+045,2 do km 8+670

(ulica Stawska)
  • drogi powiatowej nr 1440 L od km 2+941 do km 4+372

(ul. Jagiellońska i ulica Staromiejska)
 
W wyznaczonym terminie wpłynęło cztery oferty na realizację inwestycji. Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach oraz pozostali członkowie komisji. Obecni byli również partnerzy projektu w osobach: Burmistrza Miasta Dęblin – Pani Beata Siedlecka oraz Wiceburmistrz Ryk – Pan Marek Jóźwik.
 
 
Najtańszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., w kwocie 11 087 777,91 zł brutto. Najdroższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo: Strabag Sp. o.o. w kwocie 13 489 346,50 zł brutto. Kwota jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 18 149 591.00 zł brutto.
 
Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą oraz poprawną formalnie ofertę i po otrzymaniu dofinansowania podpisze umowę z Wykonawcą robót budowlanych.
 
Zarząd Powiatu Ryckiego złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i po otrzymaniu dofinansowania będzie mógł by realizowany. Planowany termin wykonania zamówienia to 1 października 2023 r.
 
Tekst: Miasto Dęblin/Kamil Krypski
Zdjęcia: Miasto Dęblin/Kamil Krypski
 
Powrót