r. Imieniny:
logo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN NR 30.2021 Z DNIA 5 MARCA 2021 R.

09.03.2021
Grafika ogólna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

Więcej informacji na stronie bip.um.deblin.pl
Powrót