r. Imieniny:
logo

KOLEJNE BUDYNKI W DĘBLINIE PODŁĄCZONE DO KANALIZACJI

23.03.2021
prace podłączeniowe Na przełomie 2020 i 2021 roku odbyła się inwestycja podłączająca kolejne budynki do miejskiej kanalizacji.

Mianowicie dokonano budowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do budynków przy ul. Warszawskiej. Nowa siec kanalizacji została włączona do istniejącego rurociągu od ulicy Wąskiej, a jej długość wraz z przyłączami to ok. 360 metrów. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem to ponad 150 tys. zł netto. Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie między ulicami Piłsudskiego, a Lotników Polskich. Inwestorem i użytkownikiem jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej W Dęblinie.

Tekst: Miasto Dęblin/Kamil Krypski

Zdjęcia: Miasto Dęblin/Kamil Krypski

 

ul. Warszawska Dęblin

 

 

 

Powrót