r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31.03.2021 R.

31.03.2021
Grafika ogólna Miasto Dęblin zaprasza do składania ofert na na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy”

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót