r. Imieniny:
logo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĘBLINIE INFORMUJE

31.03.2021
Grafika ogólna że w 2020 roku po raz kolejny aktywnie angażowała się w kampanię ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, realizowaną pod hasłem ,,Dorastamy asertywnie”.

Stan epidemii wprowadzony na terenie całego kraju w ubiegłym roku w wielu przypadkach negatywnie wpływał na właściwe funkcjonowanie osób i rodzin. Poza problemami wynikającymi z pandemii doszły te wynikające z izolacji i konieczności ciągłego przebywania w mieszkaniu, budzące napięcia, rozdrażnienie i frustrację. Czynnikiem wyzwalającym te negatywne zachowania na ogół są używki, do których dostęp nie został ograniczony. Sytuacja trwająca już od marca ubiegłego roku jest bardzo nietypowa, wymaga od wielu służb społecznych szczególnej wrażliwości i wyczulenia na problemy.
 
Aby sprostać nowym wyzwaniom, mimo pandemii Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie cały rok pracowała stacjonarnie, zachowując reżim sanitarny i podejmowała szereg działań mających na celu zmniejszenie rozmiarów i dotkliwości problemów powodowanych przez alkohol. Jednym z tych działań była ogólnopolska kampania profilaktyczno - edukacyjna pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu, skierowana do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne.
 
Praca członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, jak również wsparcie logistyczne i techniczne ze strony Rady Miasta Dęblin oraz Pani Burmistrz Beaty Siedleckiej zostały docenione Złotym Certyfikatem organizatorów.
 
Przewodnicząca MKRPA
Renata Kapusta Kawka
 
 
Powrót