r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 31.03.2021 R. (GKP.6721.2.2021)

31.03.2021
Grafika ogólna o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ŻDŻARY III w Dęblinie

Więcej informacji na: bip.um.deblin.pl
Powrót