r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH I BUDOWA KANALIZACJI W OS. MICHALINÓW

07.05.2021
prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przy modernizacji sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi oś. Michalinów 3 W osiedlu Michalinów nadal trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przy modernizacji sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi. Są to już ostatnie dwa zadania realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Unijne

Aktualnie prace wykonywane są w ulicach Wolności i Reymonta. Wykonawca położył już kanalizację sanitarną z przyłączami m.in. w ulicach Okrzei, Spokojnej, Kościuszki, Traugutta, Żeromskiego i częściowo w ulicy Zielonej. Z kolei sieć wodociągowa wraz z przyłączami została zmodernizowana w ulicach Słonecznej, Okrzei, Spokojnej, Kościuszki, Żeromskiego oraz Traugutta. W ramach zawartej umowy pozostała jeszcze do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicach Michalinowskiej, Wolności i Wiślanej.

 

Prace budowlane związane z tą inwestycją powinny zakończyć się 30 lipca 2021 roku.

 

Z prowadzonymi pracami budowlanymi związane są pewne niedogodności i utrudnienia dla mieszkańców, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Tekst i zdjęcia: MZGK Dęblin

 

Powrót