r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 10.05.2021 R. (GKP.6733.1.2021)

10.05.2021
Grafika ogólna dnia 10 maja 2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 Lublin, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 4298/2 (obręb Dęblin).

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót