r. Imieniny:
logo

HANDEL NA TYMCZASOWYM TARGOWISKU PRZY UL. 15 PUŁKU PIECHOTY WILKÓW W DĘBLINIE.

19.05.2021
Grafika ogólna Działka nr ew.4057/6 przy ul.15 PP Wilków, na której zlokalizowane jest tymczasowe targowisko była przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi sportowe. W dniu 27.09.2012r. Rada Miasta, kiedy Burmistrzem był pan Stanisław Włodarczyk, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania studium ukierunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dęblin, które zostało uchwalone w dniu 20.02.2015r. Na podstawie nowego studium przystąpiliśmy do przystosowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Dęblin zgodnie ze studium.

Nowe opracowania obejmowały między innymi zmianę m.p.z.p. „Stadion” w Dęblinie, która została uchwalona przez Radę Miasta w dniu 04.07.2017r. Na podstawie tej uchwały dokonano podziału działki na dwie, gdzie jedna o nr 4057/8   przeznaczona została w planie pod usługi 1UC – obiekty handlowe powyżej 2000 m2, a druga o nr ew.4057/7 pod stadion. Miasto planuje zadysponować działką nr 4057/8 tak, aby przyszły inwestor zagospodarował ją zgodnie z uchwalonym planem.

 

Potencjalni nabywcy mogą zgłosić się dopiero po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, gdyż działka może być sprzedana tylko w tym trybie. Wzorem innych przeznaczonych do zbycia nieruchomości przedmiotowa działka po podziale znalazła się w wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży. Jeżeli działka wzbudzi zainteresowanie zostanie wykonana wycena i ogłoszony przetarg.

Umieszczenie działki w wykazie to też sygnał dla naszych lokalnych przedsiębiorców handlujących na tymczasowym targowisku, aby się nią zainteresowali wzorem  przedsiębiorców ryckich, którzy zagospodarowali kilkanaście lat temu teren gminny przy ulicy Wyczółkowskiego. Mogliby oni wydzierżawić ten grunt od miasta, a po wybudowaniu inwestycji i zagospodarowaniu terenu wystąpić o wykup udziałów w gruncie, tworząc dla siebie i innych miejsca pracy.

Abstrahując od tego co przyświecało ówczesnej Radzie Miasta i Burmistrzowi, którzy zmienili w studium  przeznaczenie tej działki z usług sportowych na usługi 1 UC – obiekty handlowe, należy czynić starania aby działka poprawiła swój wygląd  i przestała być wreszcie jednym, wielkim śmieciowiskiem po każdym dniu handlowym. Mieszkańcy i przejezdni poruszający się po ulicy 15 PP Wilków (drodze nr 48), od piątku do niedzieli, przy dużym wietrze mają na twarzach i szybach samochodów przyklejone, fruwające foliowe torebki i inne śmieci. Handlujący, którzy w większości przybywają do naszego miasta z innych miejscowości nie mają nawyku sprzątania po sobie kończąc dzień handlowy. W najbliższej przyszłości na tym odcinku zostanie wyremontowana droga krajowa nr 48 i pas drogowy będzie sięgał do obecnego ogrodzenia terenu. Czy działka wyglądająca po handlu jak miejsce na odpady będzie dobrą wizytówka Dęblina dla przejeżdżających tamtędy mieszkańców i podróżujących? Dlatego czas pomyśleć o jej estetycznym zagospodarowaniu.

Wprawdzie Miasto Dęblin od wielu lat posiada tylko jedno targowisko miejskie przy ul. Niepodległości, gdzie zgodnie z prośbami handlujących zdemontowaliśmy stoły do wykładania towaru czym zwiększyliśmy powierzchnię dla handlu z samochodu, to warto rozważyć, czy po drugiej stronie miasta, po wybudowaniu drogi nr 801 wzdłuż której, zgodnie z miejscowym planem Wiślana II znajdują się działki przeznaczone pod aktywność gospodarczą, nie zaplanować urządzenia drugiego targowiska.

Na razie w przypadku zainteresowania inwestorów działką z tymczasowym targowiskiem przy ul. 15 PP Wilków, gmina ma opracowaną koncepcję utworzenia tymczasowego targowiska przy ul.  Krzywej.

 

Beata Siedlecka
Burmistrz Miasta Dęblin

Powrót