r. Imieniny:
logo

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PATRONEM I ORĘDOWNIKIEM MIASTA DĘBLIN

20.05.2021
Msza W dniu 16 maja br. odbyło się uroczyste ogłoszenie nadania patronatu Św. Jana Pawła II miastu Dęblin. Cała uroczystość odbyła się w Parafii pw. Piusa V Papieża w Dęblinie i w jej obrębie.

 

O godzinie 16:30 Ks. Mariusz Stolarczyk wraz podchorążymi Lotniczej Akademii Wojskowej trzymając Relikwie Św. Jana Pawła II-go, oczekują na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Ks. Hładuniaka na przybycie procesji. W tym czasie ze świątyni Piusa V Papieża wyrusza procesja odmawiając różaniec. Kiedy procesja dochodzi do ww. skrzyżowania następuje przekazanie relikwii na ręce księdza Biskupa Diecezji Siedleckiej Kazimierza Gurdy, który przekazuje je ks. Proboszczowi parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie Andrzejowi Kani, w asyście przedstawicieli dęblińskich parafii Relikwie wyruszają do świątyni. Procesja podąża za Relikwiami.

Procesyjne wprowadzenie Relikwii do świątyni następuje o godzinie 16:45. Ks. Proboszcze Zbigniew Daniluk ustawia Relikwie na przygotowanym specjalnie na tą okazję miejscu. Biskup Gurda rozpoczyna modlitwę błogosławieństwa, po czym okadza i pokrapia Relikwie.

Na chwilę przed rozpoczęciem uroczystej mszy świętej słowo powitania wygłasza inicjator nadania patronatu Pan Jan Prządka Przewodniczący dęblińskiego oddziału stowarzyszenia „Civitas Christiana”. „Jako pomysłodawca dziękuję Panu Bogu za natchnienie i pomoc w realizacji marzeń i próśb, które dzięki wsparciu zaangażowanych pozwoliły na oddanie czci wielkiemu Polakowi.” – mówił Jan Prządka.

Słowo komentarza wygłasza Ks. Proboszcz Zbigniew Daniluk z prośbą do Kanclerza Kurii Siedleckiej Ks. Jana Babika o odczytanie decyzji Stolicy Apostolskiej o nadaniu patronatu. „W tym znaku chcemy uczcić i powitać Św. Jana Pawła II-go, jako naszego opiekuna i orędownika. Chcemy pogłębić duchową i modlitewną więź z nim. Podjąć jego dziedzictwo i przekazać je przyszłym pokoleniom” – Ks. Zbigniew Daniluk.

17:00 rozpoczyna się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księży dęblińskich parafii i Ks. Biskupa Gurdę.

Podczas Mszy Świętej Biskup Siedlecki podkreśla znaczenie nadania patronatu dla miasta Dęblin mówiąc: … „Mam nadzieję, że mieszkańcy Dęblina będą to wydarzenie cenić, będą nim żyć, a przed wszystkim będą uważać Św. Jana Pawła II-go, jako swojego patrona u Boga. Będą przychodzić do Relikwii, przed nimi modlić się, wołać do niego w swoich sprawach i potrzebach…”.

Po Komunii Świętej słowo podziękowania wygłosiła Beata Siedlecka burmistrz Miasta Dęblin. „…Jan Paweł II jest dla nas Polaków niekwestionowanym Przewodnikiem Duchowym i Nauczycielem Życia. Uczy nas jak pokonywać trudności w oparciu o Ewangelię, jak zbliżać ludzi do siebie i kochać Ojczyznę, której Dęblin stanowi cząstkę jej całości. Miasto Dęblin, przyjmując za Patrona Jana Pawła II niewątpliwie wpisze się w historię i stworzy dla swoich mieszkańców duchowy punkt odniesienia. W życiu człowieka ważny jest wzór do naśladowania. Papież Polak był człowiekiem, który poprzez swoją wiarę i zachowanie dawał dobry przykład, jednoczył ludzi o różnych poglądach i postawach życiowych, kulturach i wyznaniach, a jego słowa wpływały na wybór przez wielu z nich właściwej drogi. Chcemy podjąć wysiłek, naśladowania jego dziedzictwa, by służyło budowaniu i umacnianiu cywilizacji życia i miłości. Chcemy w Jego stylu realizować swoje człowieczeństwo, dając świadectwo bezinteresowności, uczciwości, otwartości na innych, wrażliwości na prawdę oraz mężnego znoszenia trudów. Oddając Dęblin pod patronat i orędownictwo Jana Pawła II mamy nadzieję, że przyczyni się to do budowania silnego miasta, odpowiedzialnego za życie mieszkańców, a także do budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia.”

„Dziękuję mieszkańcom za podjęcie inicjatywy nadania naszemu miastu tak znakomitego patronatu, Stowarzyszeniu Civitas Chrystiana, którego lokalni i regionalni członkowie włączyli się osobiście i finansowo w zorganizowanie tego wydarzenia. Nie byłoby jednak historycznej dla miasta chwili, gdyby nie zaangażowanie kapłanów. Dziękuję Jego Ekscelencji Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie, że wsparł inicjatywę mieszkańców, władz miasta i przedstawicieli Stowarzyszenia Civitas Chrystiana w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia, za to, że osobiście uczestniczył w wielu wydarzeniach poprzedzających dzisiejsze święto, tj. osobiście sprawował pieczę nad dokumentami, które stanowiły podstawę do wydania przez Kongregację dekretu o nadaniu patronatu, udał się osobiście wraz z delegacją władz miasta, proboszczów naszych parafii i lokalnych przedstawicieli Stowarzyszenia Civitas Chrystiana po relikwie Jana Pawła II do Krakowa, a dziś uroczyście celebruje tak ważną dla miasta i jego mieszkańców mszę świętą. Dziękuję też Księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Danilukowi Proboszczowi Parafii Piusa V Papieża, za przyjęcie relikwii, ich zainstalowanie w naszym Kościele, oraz osobiste zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Dziękuję za wzięcie udziału, w tym wydarzeniu Księży Proboszczów wszystkich parafii naszego miasta, Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Kani oraz Księdzu Kapelanowi płk Mariuszowi Stolarczykowi oraz wszystkim kapłanom uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, w szczególności przedstawicielom wojska, które stanowi ogromną część społeczności lokalnej i zawsze czynnie uczestniczy w życiu naszego miasta, orkiestrze wojskowej, pocztom sztandarowym oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przysłużyli się tak wielkiej, historycznej dla Dęblina sprawie jak nadanie patronatu Świętego Jana Pawła II.” – dziękuje burmistrz miasta.

Po słowie podziękowania swoje wystąpienie wygłosił Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II-go, Pan Ryszard Zawadowski. Wręczył również na ręce Burmistrz Siedleckiej medal „100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły”, który skierowany jest dla mieszkańców i władz samorządowych. Kolejno odznaczył „Krzyżem Świętego Jana Pawła II-go”, gen. bryg. pil. rez. Ryszarda Hacia i Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Pawła Pawłowskiego, za zaangażowanie w organizacje konferencji i wystawy o Janie Pawle II.

Błogosławieństwa kończącego udzielił Ks. Biskup Kazimierz Gurda, po którym oddał ukłon relikwią. Tak zakończyła się uroczystość nadania miastu Dęblin Patronatu Św. Jana Pawła II i montażu Relikwii.

We mszy świętej i procesji udział wzięli:

Przedstawiciele kościoła katolickiego: Biskup Diecezji Siedleckiej Ks. Kazimierz Gurda, Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Piotr Sawczuk, Kanclerz Kurii Siedleckiej Ks. Jan Babik, Dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Siedleckiej Ks. Kan. Jacek Sereda, Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Siedleckiej ks. Mariusz Zaniewicz, Dziekan Dekanatu Ryckiego Ks. Kan. Stanisław Chodźko wraz z księżmi parafii dekanatu Ryckiego, gospodarz ks. kan. Zbigniew Daniluk oraz proboszczowie dęblińskich parafii: Ks. kan. Andrzej Kania oraz Ks. Kapelan płk Mariusz Stolarczyk wraz z księżmi z parafii,

przedstawiciele władz rządowych: Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek,

przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa,

przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Ryckiego: Wicestarosta Monika Kośmińska,

przedstawiciele władz samorządu miasta: Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Dęblin Leopoldem Świetlińskim i Mieczysławem Groblem oraz Radnymi i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli Miasta Dęblin. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Deblin.

Przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej: Rektor – Komendant LAW gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur w asyście podchorążych.

Były Rektor - Komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, przyjaciela miasta Dęblin gen. bryg. pil. rezerwy Ryszard Hać,

Przedstawiciel Garnizonu Dęblin: Szef Sztabu płk dr inż. Jarosław Rosiński wraz z dowódcami jednostek wojskowych garnizonu.

Przedstawiciele katolickich stowarzyszeń:

Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Maciej Szepiatowski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej stowarzyszenia Sławomir Józefiaka, Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie Łukasz Kot oraz Sekretarz Edward Czuwara, Rycerze Jana Pawła II, Członkowie dęblińskiego oddziału Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wraz z przewodniczącym Janem Prządką, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II-go Ryszard Zawadowski,

poczty sztandarowe: Miasta Dęblin, Garnizonu Dęblin, 15 Pułku Piechoty „Wilków” oraz Rycerzy Jana Pawła II-go,

Dyrektorzy dęblińskich placówek oświatowych i instytucji kultury, harcerze z dęblińskich szczepów ZHP i ZHR, przedstawiciele dęblińskich instytucji i organizacji pozarządowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta Dęblin.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Wojskowa z Dęblina pod batutą Kapelmistrza Andrzeja Greszty wraz z parafialnym organistą Panem Arturem Kułakiem.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i biorącym udział w uroczystości.

Miasto Dęblin

Historia nadania patronatu:

W dniu 05 marca 2019r. na podstawie uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia 23.01.2019r. utworzony został Komitet inicjatywy uchwałodawczej pn. „Jan Paweł II Patronem Dęblina” Podłożem zawiązania się Komitetu były działania jakie zainicjował Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Dęblinie, który chcąc zwieńczyć obchody 100 - lecia odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego już w dniu 16.04.2018r. rozpoczął inicjatywę pn. „Św. Jan Paweł II Patronem i Orędownikiem Miasta Dęblin”. W tej sprawie zostało zebranych 1200 podpisów od mieszkańców miasta Dęblin popierających tę inicjatywę. Komitet inicjatywy uchwałodawczej wniósł pod obrady Rady Miasta Dęblin projekt uchwały w sprawie opinii do wniosku mieszkańców o ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem i Orędownikiem Miasta Dęblin. Rada Miasta przychyliła się do tej inicjatywy i na sesji w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę w tej sprawie. Od tej chwili potoczył się ciąg wydarzeń, który zaowocował wydaniem dekretu przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie nadającego ów patronat. Wiadomość taką miasto otrzymało od Jego Ekscelencji Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w sierpniu 2020 roku. Wtedy też rozpoczęły się przygotowania do godnego zorganizowania głównych obchodów tego wydarzenia. Najpierw Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka i Przewodniczący Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Dęblinie Jan Prządka wraz z proboszczami trzech parafii w Dęblinie, tj. Parafii pod wezwaniem Piusa V Papieża, Parafii pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego oraz Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej udali się do Krakowa, aby w obecności Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy odebrać od Kardynała Stanisława Dziwisza relikwie św. Jana Pawła II, które w dniu 16 maja 2021 r. podczas uroczystości ogłoszenia nadania patronatu Miastu Dęblin, zostały umieszczone w Kościele pod wezwaniem Piusa V Papieża w Dęblinie. Początkowy termin ogłoszenia patronatu Jana Pawła II planowany był na 22 Października 2020 r., jednak z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią coronavirusa uroczystości zostały przesunięte na dzień 16 maja 2021 r.

Wcześniej Miasto Dęblin zorganizowało w szkołach i przedszkolach konkurs plastyczny o tematyce Jan Paweł II w sercu i w pamięci oraz wydarzenia plenerowe, zwieńczone koncertem słowno - muzycznym przygotowanym przez Miejski Domu Kultury w Dęblinie o tematyce papieskiej, którego mieszkańcy mogli wysłuchać on-line z powodów pandemii. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. " Karol Wojtyła. Narodziny”, która zawitała do dęblińskich szkół oraz Miejskiego Ratusza za sprawą Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Lublinie Pana Marcina Sułka. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że w naszym mieście, w 2019 r. odbyła się konferencja popularnonaukowa pt." Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny", której celem było przedstawienie historii pielgrzymek Jan Pawła II do Polski z perspektywy ich zabezpieczenia, szczególnie ich transportu lotniczego, w którym brali udział żołnierze i sprzęt Sił Powietrznych. Wydarzenie objęły patronatem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła.

 

Tekst i zdjęcia: Kamil Krypski / Podinspektor ds. promocji i współpracy z zagranica / Miasto Dęblin

Powrót