r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

08.11.2016
Zaproszenie do konsultacji Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Miasta Dęblin do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Szczególowe informacje znajdują się na stronie BIP.UM.DEBLIN.PL

Powrót