r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 11.06.2021 R.

11.06.2021
Przetarg Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4318/3, obręb 0001 Dęblin w Dęblinie

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót