r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 14.06.2021 R. (GKP.6733.2.2021)

15.06.2021
Grafika ogólna dnia 10 maja 2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 4281/1 i 1165 (obręb 0001 Dęblin).

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót