r. Imieniny:
logo

FONTANNA – ATRAKCJA CZY PROBLEM.

21.06.2021
Grafika ogólna Fontanna zlokalizowana w parku przed Urzędem Miasta została wybudowana podczas kadencji burmistrza Stanisława Włodarczyka w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Płyta fontanny jest w kształcie Polski na której zlokalizowanych zostało 16 dysz w miastach wojewódzkich oraz w Dęblinie i Radomiu.

Płyty z miastami zostały wykonane z brązu. Dodatkowo fontanna posiada jeszcze 6 dysz zlokalizowanych w zagłębionych nieckach, które odwzorowują rzeki na mapie Polski. Wszystkie dysze są zasilane przez 4 wysokowydajne pompy o łącznej mocy 16 kW.  Fontana działa w obiegu zamkniętym, a woda jest filtrowana przez prefiltry zlokalizowane przed każdą z czterech pomp oraz przez pompę obiegową i złoże filtracyjne. Została uruchomiona w 2014 r. Szacunkowa wartość budowy fontanny to ok. 700 tys. zł, a roczny koszt utrzymania fontanny to 30-40 tys. zł. W sezonie letnim zużycie wody w fontannie wynosiło ok. 450 m3.

W trakcie jej eksploatacji dochodziło do licznych awarii, wynikających ze zużycia materiałów takich jak zawory, kołnierze, itp. Ponadto rokrocznie trzeba naprawiać notorycznie niszczone oświetlenia ledowe fantanny. W 2019 r. w wyniku uderzenia pioruna elektronika sterująca fontanną uległa całkowitej awarii. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że uruchomienie fontanny wymaga naprawy urządzenia do dozowania wody, uszczelnienia zbiornika wyrównawczego, wymiany dwóch pompek do dozowania środków  uzdatniania wody, przeglądu i konserwacji instalacji wodnej, wymiany sond do sprawdzania jakości wody, naprawy oświetlenia w rzekach, przeglądu i konserwacji pomp zasilających dysze oraz oczyszczenia i impregnacji płyty fontanny. Szacunkowy koszt naprawy, uruchomienia i eksploatacji fontanny to ok 60-80 tys. zł.

Władze Dęblina podzielają pogląd mieszkańców, że obiekt fontanny nie jest udany technicznie i nie jest atrakcyjny. Budowa nowej fontanny wiązałaby się z ogromnymi kosztami, zaś mieszkańcy potrzebują nie tylko atrakcji architektonicznych, ale też inwestycji poprawiający ich codzienny byt, takich jak budowa dróg, chodników, kanalizacji, wodociągów, itp. na czym obecnie skupiają się działania miasta. W tym roku Miasto planuje rozpocząć remont fontanny  w celu przygotowania jej do uruchomienia  w przyszłym sezonie. W tym sezonie letnim planujemy uatrakcyjnić dla mieszkańców plac przed Urzędem poprzez zamontowanie kurtyny wodnej, gdzie bezpiecznie będzie można schłodzić się w upalne dni.

Beata Siedlecka
Burmistrz Miasta Dęblin
Powrót