r. Imieniny:
logo

BURMISTRZ BEATA SIEDLECKA OTRZYMAŁA WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM ZA 2020 R.

23.06.2021
Grafika ogólna W dniu 18 czerwca br. odbyła się XLVII Sesja Rady Miasta Dęblin. Ta sesja jest jedną z ważniejszych w roku, ponieważ podczas jej trwania radni przyjmują raport o stanie gminy. Odczytywane są sprawozdania finansowe oraz wykonawcze wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Dęblin. Podczas tej sesji radni udzielają lub nie wotum zaufania dla burmistrza oraz głosują nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok.

Radni podejmują decyzję na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu, które wcześniej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej. W tym przypadku obydwie opinie były pozytywne i bez uwag.   

Rada Miasta Dęblin udzieliła Burmistrz Beacie Siedleckiej wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu 2020.  Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium stosunkiem głosów 12 za i 1 przeciw. Podczas głosowanie było nieobecnych dwóch radnych.

Przed głosowaniem Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski podsumował wykonanie budżetu za 2020 rok oraz podziękował Burmistrz Miasta i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, podkreślając ich zaangażowanie. Po głosowaniu Radni wręczyli gratulacje na ręce burmistrz i naczelników. Podziękowania na ręce Burmistrz Siedleckiej złożyli również przedstawiciele Zarządów Osiedlowych Miasta Dęblin. 

Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękowała Radzie Miasta Dęblin, Zarządom Osiedlowym Miasta Dęblin, Dyrektorom placówek oświatowych, kulturalnych i zdrowotnych, Naczelnikom Wydziałów oraz wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta Dęblin dzięki, którym wykonanie budżetu za 2020 r. było możliwe niemalże w 100%. (94,7% wydatki, 100.6% wpływy)  

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie: bip.um.deblin.pl

Nagranie z sesji dostępne jest na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/deblin? (zakładka Archiwum)

 

Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.

 

Tekst i zdjęcia: Miasto Dęblin, Kamil Krypski / Podinspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

Powrót