r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 22.06.2021 R. (GKP.6733.2.2021)

24.06.2021
Grafika ogólna dnia 22 czerwca 2021 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV z kanalizacją światłowodową wraz ze studniami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 960, 961, 906/4, 4212 (obręb 0001 Dęblin).

Więcej informacji na: bip.um.deblin.pl
Powrót