r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 09.07.2021 R. (GKP.6733.4.2021)

12.07.2021
Grafika ogólna dnia 8 lipca 2021 r. na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji Urzędu Miasta Dęblin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Asnyka, na działkach 4281/1, 1200/1, 1200/2, 1170, 1171, 1176, 1184 (obręb Dęblin).

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót