r. Imieniny:
logo

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO – PRZEZ INTERNET (DO 26 LIPCA 2021R.)

26.07.2021
Grafika ogólna UWAGA! Zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1000 )wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021r.

Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej  jak i dziecka  zostaną wyłączone.
Powrót