r. Imieniny:
logo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ" Z/S W RYKACH ORAZ POWIAT RYCKI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

09.09.2021
Kawałek plakatu pn. „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ" - Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem przeprowadzenia konkursu będzie m.in.: zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej walorów przyrodniczych powiatu ryckiego, pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobywanie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu organizuje konkurs fotograficzny oraz konkurs plastyczny.

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-IV, konkurs fotograficzny obejmie uczniów klas V-VIII, uczniów szkół średnich powiatu ryckiego. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczać w terminie do dnia 30.09.2021 r. do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub Partnera projektu do siedziby Powiatu Ryckiego przy ul. Wyczółkowskiego 10A, każdego dnia w godz. 9.00 do 15.00.

Plakat

Ikona pdfRegulamin i Karta zgłoszenia - Konkurs Plastyczny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [185.63 KB]

Ikona pdfRegulamin i Karta zgłoszenia - Konkurs Fotograficzny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [183.31 KB]

 
Powrót