r. Imieniny:
logo

ABC EMPATII

22.09.2021
Dzieci z Panią Burmistrz 15 września 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin i zaproszonej Pani Sylwii Gromuł nauczycielki wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Dęblinie z przedstawicielem Czepczyński Family Foundation (CFF). Celem przedstawionej przez Fundację prezentacji było zapoznanie z projektem „ABC Empatii”

 Jest to 12 opowiadań o relacjach między dziećmi zdrowymi, a tymi z różnymi niepełnosprawnościami. Książkę napisali Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk i Katarzyna Muzyka-Jacheć, a na jej podstawie powstał Poradnik Nauczyciela, czyli cykl 12. warsztatów z edukacji włączającej do zrealizowania podczas zajęć z dziećmi. Poradnik był opracowywany z wieloma wybitnymi specjalistami oraz partnerami merytorycznymi, m.in. fundacją „FONIS”, Instytutem Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych, fundacją dla Dzieci z Cukrzycą, stowarzyszeniem „Potrafię Więcej”, fundacją „Krwinka”, „Autyzm Up”, czy Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko” itd. 

Głównymi założeniami Projektu jest:

  • pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia
  • wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu
  • uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia
  • kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców
  • wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne
  • wsparcie rodziców i opiekunów zaopatrując ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi
  • nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działających w obszarze niepełnosprawności

Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska wykazały otwartość wobec założeń projektu. 

W dniu 21 września 2021 roku odbyło się oficjalne przekazanie materiałów edukacyjnych na ręce Pani Sylwii Gromuł, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu w placówce. Dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Dęblinie będą uczyły się tolerancji, empatii, a przede wszystkim szacunku do drugiej osoby. Projekt, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw. 

Bardzo dziękujemy Fundacji CFF za możliwość przystąpienia do projektu. Dzięki niemu Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 w Dęblinie uzyskał wsparcie metodyczne i może liczyć na  wartościowe materiały edukacyjne. Zapewniamy, że zostaną one należycie wykorzystane i rozpropagowane w pozostałych dęblińskich placówkach oświatowych.

Tekst i zdjęcia: Urząd Miasta Dęblin 

 

 

Powrót