r. Imieniny:
logo

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH!

08.10.2021
Kawałek plakatu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu fotograficznego oraz konkursu plastycznego realizowanych w partnerstwie z Powiatem Ryckim w ramach projektu pt. „Poznaj Ziemię Rycką” - Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim,  współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór prac potrwa do 15 października 2021 r.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD: www.lokalnagrupadzialania.pl oraz w placówkach szkolnych.

Plakat z informacjami

 

Ikona pdfRegulamin i Karta Konkursu Plastycznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [185.63 KB]

Powrót