r. Imieniny:
logo

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SOSW

15.10.2021
Miejski Dzień Edukacji Narodowej w SOSW W dniu 13 października br. odbył się Miejski Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz instytucji stacjonujących na terenie miasta spotkali się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, by docenić i nagrodzić osoby najbardziej zaangażowane w życie dęblińskiej oświaty.

 

Podczas uroczystego apelu nie zabrakło życzeń, gratulacji i podziękowań oraz występów artystycznych z udziałem dzieci i wychowawców z SOSW.

 Poniżej część wystąpienie okolicznościowego Burmistrz Miasta Dęblin Beaty Siedleckiej:

„…Jestem wdzięczna za Wasze zaangażowanie, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy oraz budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Dzisiejsze Święto, to również okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu współczesnej młodzieży…”

„…Jako Burmistrz Miasta dokładam wszelkich starań, by ułatwić Wam realizację zadań stawianych przed pedagogami. Edukacja młodych pokoleń szczególnie leży mi na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro. Priorytetem moich działań było, jest i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do kształtowania młodych umysłów. Corocznie przeznaczane są znaczne środki finansowe, zarówno na bieżące funkcjonowanie, jak również na inwestycje i remonty, które w istotny sposób poprawiają warunki pracy i nauki…”

„…Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pedagogom, emerytowanym pracownikom i osobom związanym z oświatą, jako Burmistrz Miasta Dęblin – życzę nieustającej radości z efektów działań, pasji i energii w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów uczniów, aby w pracy z dziećmi i młodzieżą nie zabrakło Wam mądrości oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia…”

 

Tekst i zdjęcia: Urząd Miasta Dęblin / Kamil Krypski podinspektor ds. promocji i współpracy
z zagranicą.  

Powrót