r. Imieniny:
logo

SUKCES DĘBLIŃSKIEGO SAMORZĄDU W PROGRAMIE POLSKI ŁAD!!!

26.10.2021
Tablica Miasto Dęblin otrzyma 15 675 000 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych.

Przyznano dofinansowanie na realizację dwóch projektów tj.:

 

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II ( kwota przyznanego dofinansowania: 11 400 000 zł, deklarowana kwota wkładu własnego 600 000 zł ) 

Budynki, które zostaną objęte termomodernizacją to:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Miejskie Przedszkole nr 1 „Bajka”.  

2. Modernizacja ulic Śląskiej, Starej i Niecałej w Dęblinie ( kwota przyznanego dofinansowania: 4 275 000 zł,  deklarowana kwota wkładu własnego 225 000 zł)

Inwestycja polegać będzie na:

 • Rozbudowie ul. Śląskiej wraz z boczna drogą wewnętrzną, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatoki postojowe, ciągów pieszo – rowerowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej i przebudowie oświetlenia ulicznego
 • Przebudowie ul. Starej tj. wykonanie jezdni wraz z progami, chodnika prawostronnego oraz zjazdów, umocnienie prawego pobocza płytami ażurowymi, przebudowa oświetlenia ulicznego.
 • Remoncie ul. Niecałej, w tym jezdni, ciągu pieszo – jezdnego i ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem pojazdów wraz z elementami odwodnienia.
Przyznane dofinansowanie dla Miasta Dęblin znajduje się w obszarze 1 priorytetu inwestycji. Tak więc wkład własny Miasta Dęblin to jedyne 5% wartości ww. inwestycji.

Miasto Dęblin otrzymało największe wsparcie w Powiecie Ryckim:

 • Gmina Dęblin: 15 675 000 zł
 • Starostwo Powiatowe w Rykach: 15 000 000 zł
 • Gmina Ryki: 9 975 000 zł
 • Gmina Kłoczew: 8 370 117 zł
 • Gmina Ułęż: 8 075 000 zł
 • Gmina Stężyca: 6 615 000 zł
 • Gmina Nowodwór: 3 515 000 zł

Dziękujemy Rządowi Mateusza Morawieckiego.

 

O programie:

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły i mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)

priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)

priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)

priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.

Wyniki pierwszego pilotażowego naboru wniosków znajdują na: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21545

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

1 wniosek bez kwotowego ograniczenia

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

 

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji

w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

 

Tekst: Miasto Dęblin / Kamil Krypski podinspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

Grafika: Bank Gospodarstwa Krajowego

Tablica

Powrót