r. Imieniny:
logo

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z DNIA 8 LISTOPADA 2021 R.

08.11.2021
Grafika ogólna Ujęcie wody Wiślana oraz Jagiellońska: "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza: woda dezynfekowana podawana do sieci w badanym zakresie spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)"

 

Ocena cząstkowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska z dnia 08.11.2021 r.

 

Ocena cząstkowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana z dnia 08.11.2021 r.

Powrót