r. Imieniny:
logo

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

15.03.2017
Uniwersytet Trzeciego Wieku 14 marca 2017r. w audytorium Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dęblinie.

Spotkanie otworzyła Burmistrz Miasta Dęblin pani Beata Siedlecka, która ciepło powitała licznie przybyłych mieszkańców

[…] Uniwersytet Trzeciego Wieku, to piękna inicjatywa dla seniorów. Ludzi, którzy są tak mianowani już po 60 roku życia mimo, że seniorami jeszcze się nie czują, będąc w pełni życia, ciekawi świata […] czują się nadal młodo i chcą się rozwijać, czerpać z życia pełnymi garściami […]

[…] na dzień dzisiejszy w Dęblinie mamy koło 16 tys. mieszkańców, 25% z nas, czyli ponad 4 tys., to osoby po 60 roku życia […] Seniorów wokół nas jest coraz więcej, więc tym bardziej musimy szanować  i wspierać  się wzajemnie w naszej, nie tak małej, lokalnej społeczności […]

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie pani Dagmara Jarosz przedstawiła plany zajęć edukacyjnych dla naszych, dojrzałych wiekiem mieszkańców.

Zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Puław, Kozienic i Ryk zaprezentowali swoje dotychczasowe działania.

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych pan Paweł Pawłowski przedstawił działalność muzeów w naszym regionie w nowym cyklu BLIŻEJ MUZEUM.

 

 

Powrót