r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

10.05.2022
12345 Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie.
Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na stronie:
https://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12842
Powrót