r. Imieniny:
logo

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2021/2022

05.05.2022
uczniowie i nauczyciele 29 kwietnia 2022r. był dniem szczególnym dla tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas maturalnych po raz ostatni spotkali się z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami oraz kolegami i koleżankami.

Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną, rodziców i zaproszonych gości. Starostę Powiatu Ryckiego reprezentował członek Rady Powiatu obecnej kadencji i były nauczyciel zawodów elektrycznych naszej szkoły pan Karol Zagożdżon, Polskie Koleje Państwowe - pan Andrzej Kilian, naczelnik  Sekcji Eksploatacji PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Lublinie a jednocześnie nauczyciel zawodu naszej szkoły. Wśród gości znalazła się przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Tarkowska.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Tradycją szkoły jest, że w dniu zakończenia roku abiturienci przekazują sztandar młodszym kolegom. W tym roku nowy poczet klasy 3e4 w składzie: Patryk Cieśla, Szymon Krupiński i Sebastian Sobol przejął sztandar i obowiązki dbania o dobre imię szkoły oraz kultywowania jej chlubnych tradycji z rąk Pawła Cieplińskiego, Edwina Szczepaniaka i Adama Piłata z klasy 4tl.

W swoim wystąpieniu pani dyrektor Jolanta Kiebzak dokonała podsumowania osiągnięć poszczególnych klas i uczniów, gratulowała abiturientom ukończenia szkoły, wyraziła nadzieję, że dobrze będą wspominać lata tutaj spędzone, życzyła pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych, a potem wielu pięknych i radosnych chwil.

Ciepłe słowa do maturzystów skierowali także pan Karol Zagożdżon i pan Andrzej Kilian.

Pani Anna Tarkowska podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za wysiłek i trud włożony w wychowanie i nauczanie, a abiturientom życzyła sukcesów na maturze i obrania właściwej życiowej drogi.

W imieniu uczniów klas czwartych głos zabrał Paweł Ciepliński. Zapewnił, że choć każdy z uczniów pójdzie własną drogą, pozna nowych ludzi, rozpocznie nowe życie, to gdziekolwiek będzie, na zawsze zachowa wspomnienia z naszej szkoły. Podziękował dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za przekazaną wiedzę, mądrość życiową, życzliwość i troskę, a przedstawiciele maturzystów wręczyli im piękne bukiety kwiatów.

Za wspólnie spędzony czas, za przyjaźń, za serdeczne koleżeństwo podziękowali abiturientom młodsi koledzy: Magda Raczyńska i Piotr Niewiadomski.

Niezwykle miłym akcentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów uznania najlepszym uczniom szkoły.

Nagrody Starosty Ryckiego otrzymali: Aliaksandr Tsikavets z klasy 4te (średnia ocen 5,30), Paweł Ciepliński z klasy 4tl (średnia ocen 5,22) i Kacper Pioterczak z klasy 4ti (średnia ocen 4,79).

Nagrody od PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe dla najlepszych uczniów w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych otrzymali Przemysław Czestkowski, Wojciech Piechowiak i Kinga Zębek.

Za osiągnięcie średniej ocen powyżej 4,5 lub 100% frekwencji pani dyrektor ZSZ nr 1 nagrodziła Aliaksandra Tsikavetsa (4te), Pawła Cieplińskiego i Adama Piłata (4tl), Kacpra Pioterczaka i Natalię Zarytską (4ti) oraz Wojciecha Piechowiaka (4tk). 

Podziękowania otrzymali także najlepsi sportowcy szkoły i uczniowie wyróżniający się w pracy Samorządu Uczniowskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na spotkania w klasach, rozdanie świadectw i pożegnanie z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami. Nie obyło się bez wspomnień i wzruszeń, radość i euforia mieszały się z nostalgią i smutkiem, w niejednym oku zakręciła się łza.

Zakończenie roku szkolnego maturzystów było dużym przeżyciem dla nich samych i całej społeczności szkolnej.

Teresa Kowalska

https://zsz1deblin.pl/a,960,pozegnanie-klas-maturalnych-rok-szkolny-20212022

Powrót