r. Imieniny:
logo

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA DĘBLINA – NOWE INWESTYCJE: UL. MATEJKI, REJA, PARTYZANTÓW, ŚRODKOWA, SPACEROWA

06.06.2022
Trzy osoby na zdjęciu trzymają tabliczkę z dofinansowaniem 1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się wręczenie przyznanych środków w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Na ręce Burmistrz Miasta Dęblin Beaty Siedleckiej, Poseł Sławomir Skwarek oraz Poseł Krzysztof Szulowski złożyli symboliczny czek z kwotą przyznanych środków z Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Miasto Dęblin otrzymało kwotę 7 600 000,00 zł na realizację dwóch inwestycji:

 

Pierwsza z nich to budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i Środkowej w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Partyzantów i ul. Środkowej w osiedlu Żdżary w Dęblinie oraz modernizacji przepompowni podciśnieniowej P-5, zlokalizowanej przy ul. PCK w Dęblinie. Ze względu na istniejącą nawierzchnię asfaltową ww. ulic, zadanie obejmowało będzie również budowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy pasa drogowego oraz odtworzenie nawierzchni dróg, całą ich szerokością.

Szacowany koszt to ok. 5 000 000 zł, z czego 4.750.000,00 pochodziło będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Druga z nich to budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie.

Inwestycja obejmowała będzie budowę ul. J. Matejki i M. Reja w os. Wiślana – Żwica w Dęblinie, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikami i zjazdami oraz z wykonaniem odwodnienia w postaci rur drenażowych oraz skrzynek rozsączających.

Szacowany koszt to ok. 3 000 000 zł, z czego 2.850.000,00 zł pochodziło będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ul. Spacerowa

Dodatkowo Starostwo Ryckie otrzymało dofinansowanie w wysokości 15.459.000,00 zł. Z czego  część przeznaczy na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego tj. jeden projekt na odcinkową przebudowę ciągu drogowego  ul. Spacerowej w Dęblinie, o łącznej długości około 8 km.

 

logo 

Miasto Dęblin Pozytywnie

 

 

Powrót