r. Imieniny:
logo

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB NIEMIESZKALNEGO! PAMIĘTAJ ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW!

24.06.2022
Kawałek plakatu Zostało 10 DNI na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków! Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że 1 lipca ub.r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (np. budynki szkół, bibliotek, budynki usługowe itp.), w których znajduje się źródło ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie, przez stronę www.ceeb.gov.pl wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany
  • w wersji papierowej, składając ją osobiście Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, w pokoju 108 albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – to 30 czerwca 2022 r.
  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 Lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia

Dodatkowe informacje, wzory formularzy, instrukcje, pytania i odpowiedzi znajdują się pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjno%c5%9bci-budynkow


Deklaracja dotycząca budynków i lokali mieszkalnych - https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

Deklaracja dotycząca budynków i lokali niemieszkalnych https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905Mieszkańcy Miasta Dęblin mogą w tej sprawie kontaktować się pod numerem tel. 81-883-03-69.


Miasto Dęblin Pozytywnie

Plakat z informacjami

Powrót