r. Imieniny:
logo

LOKALNY ANIMATOR SPORTU

05.04.2017
LOKALNY ANIMATOR SPORTU Miło nam poinformować , że Miasto Dęblin zakwalifikowane zostało do udziału w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt ma na celu realizację działań na rzecz powszechnej dostępności mieszkańców do kultury fizycznej, poprzez likwidowanie barier i ograniczeń wynikających z: wieku, stopnia sprawności fizycznej, zamożności społecznej oraz płci i zainteresowań.

Na stronie www.lokalnyanimatorsportu.pl uruchomiony jest dla Państwa nowy portal internetowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w Dęblinie: Piotr Świtaja i Dawida Osojcę w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Lokalny Animator Sportu". Dostęp do serwisu możliwy jest zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych.

Projekt "Lokalny Animator Sportu" obejmuje swoim zasięgiem różne grupy wiekowe, a udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Liczymy, że oddany w Państwa ręce Portal ułatwi korzystanie z zaplanowanych na dany miesiąc zajęć oraz dzięki poprawie komunikacji z Animatorami, pozwoli im lepiej rozpoznać potrzeby środowiska, co zaowocuje powstaniem wielu nowych form aktywności ruchowej osób, które dotąd nie korzystały z możliwości jakie daje projekt.

Powrót