r. Imieniny:
logo

ROCZNICA ŚMIERCI PPŁK. PIL OBS. JANA HRYNIEWICZA.

29.07.2022
Przy grobie W dniu 26.07.2022 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zorganizowali na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie uroczystość dla upamiętnienia i oddania hołdu ppłk. pil. obs. Janowi Hryniewiczowi w 33. rocznicę Jego śmierci.

Wiązanki kwiatów na grobie zmarłego złożyli: 
Beata Siedlecka  - Burmistrz Miasta Dęblin, 
Grażyna Szczepańska i  Magdalena Ciepiela z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina,
Krzysztof Karbowski oraz z Dęblińskiego Oddziału SSLWRP płk mgr inż. Waldemar Kozicki, 
mjr mgr Mirosław Michaluk i płk. dypl. pil. Krzysztof Żuk. 
 
Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Poczet sztandarowy tworzyli: mjr pil. inż. Jerzy Dydak, ppłk. mgr Henryk Deja, st. chor. sztab. pil. Tadeusz Pogodziński. 
 
Historię ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza przedstawił i podziękował wszystkim za udział w uroczystości Prezes Stowarzyszenia mjr mgr Mirosław Michaluk.
Cześć Jego pamięci!
Źródło: Dębliński Oddział Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 
 
Miasto Dęblin Pozytywnie 
Powrót