r. Imieniny:
logo

INFORMACJA DOTYCZĄCA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR 31

05.09.2022
qwertyuiop Cennik opłat za przewóz osób, bagażu środkami komunikacji miejskiej linia nr 31 na terenie Gminy Miasto Dęblin obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj biletu

 

 

Cena biletu

Normalnego

 

Cena biletu ulgowego

(ulga ustawowa, ulga gminna)

I.      Bilet papierowy

Bilet zakupiony u kierowcy:

          a)  uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu zakupu do końca trasy
w strefie lub,
b)
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów
w czasie 30 minut od momentu zakupu

 

 

3,60

 

 

1,80

II.    Bilet elektroniczny okresowy imienny na e-karcie

1.    Bilet  1 – miesięczny

90,00

45,00

2.    Bilet  2 – miesięczny

160,00

80,00

III.  Bilet eletroniczny okresowy na okaziciela na
e-karcie

 

1.       Bilet 1 - miesięczny

120,00

-

IV. Bilet za przewóz bagażu*

3,60

-

 

*zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekarczający rozmiarów 60x40x20 cm (dopuszcza się nieznaczne przekroczenie wymiarów bagażu do 10%) lub nieprzekraczający swoją wielkością sumy wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) 120cm, wózek dziecięcy wraz z dzieckiem do lat 4 oraz wózek inwalidzki z którego podczas przejazdu korzysta osoba niepełnosprawna.

Powrót