r. Imieniny:
logo

PIERWSZA DEBATA NA TEMAT OŚWIATY W MIEŚCIE DĘBLIN

28.09.2022
123`123`123`13 W czwartek, 29 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie odbędzie się pierwsza debata na temat oświaty, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk mających wpływ na funkcjonowanie szkół. Celem debaty będzie wstępna diagnoza funkcjonowania dęblińskich placówek i wskazanie ewentualnych kierunków zmian.

W bieżącym roku szkolnym Miasto Dęblin zdecydowało się przystąpić do projektu „EDU Kompas”, którego głównym celem jest wsparcie i polepszenie systemu oświaty poprzez podniesienie jakości kształcenia, poprawianie wyników egzaminów oraz zwiększenie motywacji nauczycieli i uczniów. Program ten będzie realizowany od września do maja, a jego finansowanie będzie pochodziło ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

W najbliższy czwartek, 29 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie zaplanowana została pierwsza debata oświatowa. Wydarzenie to rozpocznie realizację programu „EDU Kompas”, który posłuży podniesieniu jakości edukacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin. Za realizację tego działania odpowiedzialny jest warszawski Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyć będą reprezentanci zaproszonych grup bezpośrednio związani z oświatą: rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych. Debata odbędzie się w formie warsztatowej podczas, której dowiemy się, jak szkoły są postrzegane przez przedstawicieli poszczególnych środowisk.

Władzom Miasta Dęblin bardzo zależy na znalezieniu efektywnych rozwiązań, które będą wsparciem dla nauczycieli i dyrektorów w podnoszeniu jakości kształcenia. Znaczącą korzyścią z realizacji programu będzie zainicjowanie lokalnej sieci współpracy nauczycieli, która ma za zadanie wykreowanie lokalnych liderów oświaty. Grono takie będzie wspierać integrację środowiska oświatowego. Jednym z założeń programu jest też wymiana najlepszych praktyk oraz wspólne rozwiązywanie pojawiających się nieustannie wyzwań i problemów oświatowych. Całość zapowiada się bardzo obiecująco, a ostateczne efekty poznamy w podsumowaniu działań, które zapowiadane są na przełomie kwietnia i maja roku 2023.

Powrót