r. Imieniny:
logo

W TYM ROKU POD HASŁEM „WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE”

04.10.2022
Uczniowie zbierają śmieci W dniach 16, 17, 18 września przeprowadzona została, już po raz 29-ty na terenie Polski akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie tradycyjnie włączył się w tę, koordynowaną przez Urząd Miasta, akcję. Wyszliśmy, by posprzątać porzucone śmieci, których pomimo sprawnie działającego systemu segregacji i odbioru jest nadal bardzo dużo.

(Wszystkie. Te porzucone przez człowieka w naturze i na wysypiskach. Innych na naszej planecie nie ma.)

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. W akcji nie chodzi tylko o to, aby cały czas sprzątać, ale o to aby śmiecący nie śmiecili.

W tym roku w akcji tradycyjnie wzięli udział uczniowie klas pierwszych, klasy 1 tl,  1 te pod opieką swoich wychowawców.

Sprzątanie objęło, jak co roku, ulice: Tysiąclecia, Nadatki, część Lipowej, drogę w kierunku miejscowości Stawy. Czas upłynął w miłej atmosferze. Efektem pracy było uporządkowanie terenu i zebranie 40 worków śmieci. Jak zwykle młodzież wzorowo wywiązała się z powierzonego zadania.

Akcja została zarejestrowana w Fundacji Nasza Ziemia.

 

Autor: Marzena Teodorowicz

https://zsz1deblin.pl/a,1007,sprzatanie-swiata

Powrót