r. Imieniny:
logo

PROLOG PRAKTYK ZAWODOWYCH W PORTUGALII W ZSZ NR 2 W DĘBLINIE

18.04.2017
Prolog praktyk zawodowych w Portugalii w ZSZ nr 2 w Dęblinie W dniach od 22 do 28 marca 2017 roku pani Gabriela Wojdat, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie wraz z panią Małgorzatą Grzechnik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach przebywały na zaproszenie Stowarzyszenia Mobility Friends w Barcelos w Portugalii. Była to wizyta przygotowawcza, realizowana w ramach projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy” finansowanego z programu Erasmus+.

Głównym celem wizyty był monitoring miejsc, w których uczniowie techników: ekonomicznego, hotelarskiego i gastronomicznego będą odbywać czterotygodniową praktykę zawodową w Portugalii, a tym samym zyskają cenne doświadczenie zawodowe za granicą, „podszlifują” język angielski oraz poznają kulturę i zwyczaje kraju goszczącego.

 

Podczas wizyty uzgodniono z panią Sylwią Stefaniak, koordynatorem projektu na rynek europejski, przedstawicielką instytucji przyjmującej założenia do „Porozumienia o programie zajęć” zawierającego efekty uczenia się możliwe do osiągnięcia przez uczniów zgodnie z systemem ECVET. Zaakceptowano miejsca zakwaterowania uczniów i panujące tam warunki socjalno – bytowe, zapoznano się też z propozycją programu kulturowego i turystycznego przygotowanego dla uczniów przez Mobility Friends. Szczegółowo omówiono zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów w czasie odbywania praktyk i w czasie wolnym, sposób monitorowania staży oraz organizację spotkań integracyjnych ze stażystami z innych krajów Europy.

 

Po przyjeździe do kraju pani dyrektor podczas spotkania zdała uczniom wyjeżdżającym do Portugalii relację z wizyty przygotowawczej, podzieliła się swoimi wrażeniami, opowiedziała o urokach pięknego kraju, jakim jest Portugalia. Pani dyrektor  udzieliła też kilku cennych wskazówek związanych z podróżami zagranicznymi i podkreśliła, że w czasie takiego wyjazdu uczniowie będą reprezentować nie tylko swoją szkołę, ale także Polskę.

 

 

Powrót