r. Imieniny:
logo

„DĘBLIN W STARYCH FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH”

20.04.2017
„Dęblin w starych fotografiach i dokumentach” Od stycznia 2017 roku Szkolne koło Historyczne działające w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie pod kierunkiem p. Joanny Pardo realizowało projekt edukacyjny „Dęblin w starych fotografiach i dokumentach”.

Do pracy nad projektem zaprosiliśmy całą społeczność szkolną. Nawiązaliśmy również współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dęblina. W trakcie prac nad projektem zbieraliśmy materiały opierając się zarówno na źródłach internetowych, jak i dostępnych opracowaniach. Cennych dokumentów z domowych archiwów dostarczyli nam uczniowie naszej szkoły oraz p. Grażyna Szczepańska.

Projekt został zakończony z początkiem kwietnia, a efektem końcowym jest wystawa, która zawiera wybrane fotografie i dokumenty dotyczące historii Dęblina począwszy od czasów carskich, przed okres I wojny światowej, okres międzywojenny, czas II wojny światowej, kończąc na  okresie po II wojnie światowej. Szczególną uwagę zwróciliśmy na związek Dęblina z ważnymi postaciami historycznymi – cara Rosji Mikołaja II, arcyksięcia austriackiego Fryderyka, Iwana i Ireny Paskiewiczów oraz Józefa Piłsudskiego i  prezydenta Ignacego Mościckiego.

Osobom zaangażowanym w pracę nad projektem raz jeszcze serdecznie dziękujemy za współpracę!

Zapraszamy jednocześnie wszystkich ciekawych wystawy i historii Dęblina na I piętro w głównym budynku szkoły. Wystawę będzie można oglądać do końca kwietnia 2017 roku.

                                                              

Szkolne Koło Historyczne
wraz z opiekunem -  Joanną Pardo

„Dęblin w starych fotografiach i dokumentach”
„Dęblin w starych fotografiach i dokumentach”

Powrót