r. Imieniny:
logo

21GO KWIETNIA W GALERII NAD WISŁĄ MDK ODBYŁ SIĘ WERNISAŻ AUTORSKIEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ PAWŁA ADAMCA PT. "KRÓLOWIE LUBELSCY".

25.04.2017
21go kwietnia w Galerii nad Wisłą MDK odbył się wernisaż autorskiej wystawy fotograficznej Pawła Adamca pt. "Królowie Lubelscy". Wernisaż połączony ze spotkaniem autorskim i pokazem filmów przybliżył nam postać świetnego artysty lubelskiego, który opowiedział o swojej twórczości i realizowanych dotąd projektach.

Wystawa prezentowana w naszej placówce jest wypadkową projektu który miał na celu aktywizację środowiska seniorów. Był także próbą odejścia od stereotypowego myślenia o wieku i o wynikających z niego ograniczeń. Uczestniczki projektu wzięły udział w kostiumowych sesjach zdjęciowych, wcielając się w rolę nierzeczywistych władczyń Lubelszczyzny.

Powrót