r. Imieniny:
logo

DWORCOWA IDZIE DO REMONTU – I ETAP

24.01.2023
Zdjęcie grupowe W dniu 22 listopada 2021 roku Miasto Dęblin reprezentowane przez Burmistrz Miasta Dęblin Beatę Siedlecką przy wsparciu Dowódcy Garnizonu Dęblin gen. bryg. pil. dr inż. Grzegorza Ślusarza i Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztofa Cura, podjęło pierwsze kroki w sprawie zagospodarowania terenu wokół dworca PKP w Dęblin celem poprawy jego funkcjonalności i estetyki. Chodzi o ulice równoległe do torów kolejowych w obrębie stacji Dęblin, a mianowicie ulice Dworcową i Kolejową.

Prośba skierowana była do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i zawierała podjęcie interwencji w PKP S.A Odział Nieruchomości w celu rewitalizacji ulicy Dworcowej i Kolejowej
w Dęblinie wraz z ich otoczeniem, poprzez wykonanie nowych nawierzchni ulic, chodników i zatok parkingowych oraz estetyczne wygrodzenie terenów wokół dworca i peronów.

Ta sama prośba skierowana została również w dniu 7 lutego 2022 roku do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina oraz ponownie do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Kolejna rozmowy przebiegały już na linii Miasto Dęblin – PKP S.A. Centrala. W rozmowach uczestniczyli również Senator RP Stanisław Gogacz i Szef Gabinetu Prezesa PiS Michał Moskal.    

Tereny te są w zarządzie PKP S.A Odział Nieruchomości wobec czego ani Miasto Dęblin, ani Powiat Rycki nie może realizować tych zadań we własnym zakresie.

Podpisanie umowy.

Mamy pierwsze rezultaty tych długich i niekiedy niełatwych rozmów. Dziś tj. 23 stycznia br. w Urzędzie Miasta Dęblin odbyło się spotkanie w sprawie podpisania umowy na remont i modernizację przystanku autobusowego wraz z zatoczką na ul. Dworcowej. Umowę w obecności Burmistrz Miasta Dęblin Beaty Siedleckiej podpisali Krzysztof Golubiewski Członek Zarządu PKP S.A., jako zamawiający i Kazimierz Chodoła Prezes Poltor Sp. z o.o. Dęblin, jako wykonawca robót.

Obecni na spotkaniu byli również: Leszek Kowalczyk – Poseł RP, Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Michał Moskal – Szef gabinetu Prezes PiS, Izabela Walińska – Trzewik – Pełnomocnik Zarządu PKP S.A. ds. Zarządzania Nieruchomościami, Michał Kręcisz – Z-ca Dyr. Biura Obsługi Nieruchomości PKP S.A., Violetta Szumilak – Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie
i Aneta Wojdat – Inżynier budowy Poltor Sp. z o.o. Dęblin.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji zatoczki autobusowej i chodnika przy zatoczce wzdłuż ulicy Dworcowej w Dęblinie. Zamawiający przekaże wykonawcy teren robót budowlanych w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, zaś wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni licząc od dnia przekazania terenu robót budowlanych. Wartość tej inwestycji to ponad 300 tys. zł.

Remont i modernizacje przystanku autobusowego wraz z zatoczką na ul. Dworcowej to pierwszy etap całej inwestycji jaka ma być zrealizowana w bliskiej okolicy Dworca kolejowego w Dęblinie.

Jak mówił Krzysztof Golubiewski Członek Zarządu PKP S.A.;  „Można powiedzieć że PKP dziś symbolicznie wbija łopatę i rozpoczyna dużą inwestycje na terenie Dęblina. Zaczynamy od pierwszego etapu polegającego na modernizacji zatoczki autobusowej oraz chodnika. Te prace zostaną wykonane jeszcze tej zimy. Pod koniec roku 2023 mają rozpocząć się prace modernizacji Dworca PKP i ul. Dworcowej. Powstanie nowa droga wraz z odwodnieniem, nowym chodnikiem, zostanie wyasfaltowana ul. Dworcowa wraz z częścią która dziś jest gruntowa, powstaną nowe miejsca parkingowe. Dworzec otrzyma nowe ogrzewanie, stolarkę, system informacji i węzeł sanitarny. Inwestycja ma zakończyć się w 2025 roku…”   

Tak więc, starania naszych władz samorządowych przynoszą efekty w sprawie otoczenia Dworca PKP w Dęblinie. Jeszcze przed zakończeniem tej zimy powinniśmy cieszyć się pierwszym etapem tej dużej inwestycji.

Tekst i zdjęcia: Miasto Dęblin / inspektor ds. promocji Miasta Dęblin Kamil Krypski

Miasto Dęblin Pozytywnie

 

 

Powrót