r. Imieniny:
logo

INFORMACJA

25.01.2023
Grafika ogólna W nawiązaniu do pojawiających się wiadomości w sprawie zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt Happy Dog w Nowej Krępie informuję, że...

 

Miasto Dęblin czyniło starania w celu zawarcia umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach na realizację usługi polegającej na odłowie i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku w 2023r z terenu Miasta Dęblin. Jednakże z przyczyn niezależnych od Miasta taka umowa nie została zawarta. Wobec powyższego Miasto Dęblin zostało zmuszone do poszukiwania innego schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu naszego miasta.

Jednocześnie po licznych uwagach i niepochlebnych wiadomościach docierających do naszego Urzędu na temat złych warunków w Schronisku dla zwierząt Happy Dog w Nowej Krępie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2023 r. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego Artur Marzysz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Marcin Daniel oraz pracownicy urzędu przeprowadzili niezapowiedzianą kontrolę.

Schronisko Happy Dog jest schroniskiem umieszczonym w lesie z dala od zabudowań i hałasu. W schronisku wybudowanych jest 116 kojców dla psów. Przebywają w nich psy dorosłe, młode, agresywne, wycofane i szczeniaki z matką. Łącznie jest ich 143 szt. Oddzielnie znajduje się budynek tzw. Kociernią przeznaczony dla bezdomnych kotów, w którym obecnie przebywa 7 szt., a jeden na kwarantannie.

Komisja stwierdziła co następuje:

·        Zwierzęta przebywają w czystych kojcach wyposażonych w drewniane budy (wyłożone słomą) z wybiegami

·        Kojce posiadają studzienki ściekowe umożliwiające odpływ nieczystości ciekłych

·        Zwierzęta przybywające do schroniska są umieszczane w pawilonach przeznaczonych do kwarantanny.

·        Zwierzęta chore bądź po zabiegach mają oddzielne pomieszczenia do rekonwalescencji;

·        Psy agresywne i wycofane umieszczane są w oddzielnych kojcach z oznaczeniem na wejściu

·        Szczeniaki umieszczane są oddzielnie od dorosłych psów, lecz te które posiadają matkę przebywają z nią w kojcu dopóki potrzebne jest jej wsparcie

·        Zwierzęta posiadają opiekę weterynaryjną i każda interwencja w tym zakresie jest dokumentowana na karcie ewidencyjnej z fotografią;

·        Zwierzęta obecne w schronisku posiadają niezbędne szczepienia i są im nadawane numery poprzez czip podskórny;

·        W schronisku są wolontariusze – osoby ściśle związane ze schroniskiem nie zrzeszone z żadną fundacją;

·        Z każdą osobą która zechce adoptować zwierzaka podpisywana jest umowa

·        Schronisko sukcesywnie jest kontrolowane przez instytucje nadrzędne tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii, Inspekcje Weterynaryjną oraz gminy, które mają podpisaną umowę ze schroniskiem.

·        Dokumentacja z poszczególnych kontroli nie wykazywała uwag .

W związku z powyższym w całym obiekcie do którego mieliśmy dostęp bez najmniejszego problemu, nie stwierdzono żadnych uchybień.

Jednakże, po mimo wielu sugestii ze strony mieszkańców i nie tylko, Miasto Dęblin zobowiązuje się do przeprowadzania częstych niezapowiedzianych kontroli w Schronisku w ramach obowiązującej  umowy na rok 2023.

Urząd Miasta Dęblin

Powrót