r. Imieniny:
logo

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

16.02.2023
Olimpiada Geograficzna W sobotę 4 lutego 2023 roku dwie uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie Aleksandra Baran (4 LO) i Alicja Jakubik (2LO) wzięły udział w zawodach okręgowych XLIX Olimpiady Geograficznej. Zawody odbyły się w Lublinie, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Etap ten składał się z trzech egzaminów pisemnych (po 45 min każdy) i obejmował zagadnienia związane z aktualną sytuacją geograficzną w Europie i na Świecie. Do tego etapu Ola i Alicja zakwalifikowały się pisząc prace, które zostały wysoko ocenione. Nasze uczennice wykonały kompleksowe opracowania z regionu pt.:

- Przekrój krajobrazowy Skarpy Dobrskiej (Alicja Jakubik)

- Charakterystyka środowiska przyrodniczego i gospodarczej działalności człowieka na Równinie Kozienickiej i w Dolinie Środkowej Wisły (Nizina Środkowomazowiecka) (Aleksandra Baran)

Praca Oli była jedną z dwu najwyżej ocenionych rozpraw, za co uczennica została nagrodzona. Podczas wręczania nagrody Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej doceniła ogromny trud włożony w napisanie pracy oraz ponadprzeciętną wnikliwość w prowadzeniu badań i analiz, na podstawie których praca została stworzona.


Autor: Kamil Kultys

Miasto Dęblin Pozytywnie

Powrót