r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA STAREGO CIĄGU DW NR 801 – UL. STĘŻYCKA DĘBLIN

15.03.2023
droga Drodzy mieszkańcy, w trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wraz z Miastem Dęblin zmodernizowali stary ciąg DW 801. Została poprawiona nawierzchnia na odcinku najbardziej wyeksploatowanym, tzn. od skrzyżowania ul. Stężyckiej z ul. Okrzei do skrzyżowania ul. Stężyckiej z ul. Wiślaną. Modernizacja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na odcinku ok. 1 km. Dodatkowo przy tej inwestycji zostały sfrezowane karpy po wycięciu lip, które znajdowały się wzdłuż ul. Stężyckiej.

Całkowity koszt inwestycji, to: 675 704,08 zł brutto, z czego 50%, czyli 337 852,04 zł brutto, to wkład Miasta Dęblin.
Wykonawcą robót była firma: PRD Lubartów S.A.
 
Tekst i zdjęcia: Miasto Dęblin / inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Kamil Krypski  
 
Miasto Dęblin Pozytywnie 
 
Powrót