r. Imieniny:
logo

RAPORT O STANIE MIASTA DĘBLIN ZA ROK 2022

16.06.2023
Grafika ogólna Podczas sesji Rady Miasta Dęblin (23 czerwca 2023 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie miasta Dęblin za rok 2022.

Będą mogli w niej wziąć udział Radni Rady Miasta oraz mieszkańcy Dęblina, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miasta Dęblin pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa ust. 7 pkt 1).

 

 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2023 roku (ostatni dzień przed dniem sesji Rady Miasta) w Biurze Rady Miasta w Dęblinie, ul. Rynek 12, pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

  

Więcej informacji oraz treść raportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Powrót