r. Imieniny:
logo

CO DALEJ Z TARGOWISKIEM? 

15.09.2023
CO DALEJ Z TARGOWISKIEM?  W związku z pojawieniem się nieprawdziwych komentarzy na temat sprzedaży działki nr ew.4057/6 (obecnie nr ew. 4057/8) przy ul.15 Pułku Piechoty „Wilków”, na której zlokalizowane jest tymczasowe targowisko, wyjaśniamy:

Do 2012 roku ta działka była przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi sportowe. W dniu 27.09.2012r. Rada Miasta, kiedy Burmistrzem był pan Stanisław Włodarczyk, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dęblin, które zostało uchwalone w dniu 20.02.2015 r. Na podstawie tego studium w 2017 r. Miasto opracowało miejscowy plan. Część tej działki (oznaczonej po podziale nr ew. 4057/8), gdzie dzisiaj znajduje się tymczasowe targowisko, przeznaczono pod usługi 1UC – obiekty handlowe powyżej 2000 m2, a drugą część (oznaczoną nr ew. 4057/7) pod stadion sportowy. W 2022 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o przeznaczeniu działki nr 4057/8 do sprzedaży w celu zagospodarowania jej zgodnie z planem i jednocześnie podjęła drugą uchwałę, w której zobowiązała się do utwardzenia terenu przy ul. Krzywej, aby przenieść tam handlujących, zanim inwestor rozpocznie zagospodarowanie nabytej działki. W tym roku został ogłoszony  przetarg nieograniczony na sprzedaż działki, do którego w dniu 28.08.2023 r. zgłosił się jeden oferent. Przetarg wygrała firma RETAIL INVEST 20 Sp. z o.o., oferując cenę brutto 4.969 200,00 zł. Oferent i Miasto w terminie 21 dni od daty przetargu mają ustalić termin aktu notarialnego, na mocy którego dopiero działka ta zostanie sprzedana inwestorowi. Zgodnie z warunkami przetargu Miasto zobowiązało się, że w terminie 9 miesięcy po sprzedaży działki aktem notarialnym, utwardzi kostką brukową i płytami teren przy ul. Krzywej i przeniesie tam handlujących. Do tego czasu mogą oni nadal handlować w dotychczasowym miejscu bez przeszkód i na dotychczasowych zasadach. Tym samym Miasto poczyniło starania, aby działka przy stadionie sportowym poprawiła swój wygląd i przestała być wreszcie jednym, wielkim śmieciowiskiem po każdym dniu handlowym. Mieszkańcy i przejezdni poruszający się po ulicy 15 PP „Wilków” (drodze krajowej nr 48), od piątku do niedzieli, przy dużym wietrze mogą zauważyć fruwające foliowe torebki oraz inne odpady. Handlujący, którzy w większości przybywają do naszego miasta z innych miejscowości nie mają nawyku sprzątania po sobie kończąc dzień handlowy, co zaskutkowało koniecznością podniesienia kwoty opłaty targowej, w celu pokrycia kosztów sprzątania i wywozu śmieci. W najbliższym czasie na tym odcinku zostanie również wyremontowana droga krajowa nr 48 wraz z budową ronda.

Czy działka wyglądająca po handlu, jak miejsce na odpady jest dobrą wizytówką Dęblina dla przejeżdżających mieszkańców i podróżujących? NIE! Dlatego nadszedł czas, by pomyśleć o jej estetycznym zagospodarowaniu.    

Wprawdzie Miasto Dęblin posiada targowisko miejskie przy ul. Niepodległości, gdzie zgodnie z prośbami handlujących, zdemontowaliśmy stoły do wykładania towaru, czym zwiększyliśmy powierzchnię dla handlu z samochodów, to podjęliśmy działania, aby po drugiej stronie miasta, na działce przy ul. Krzywej urządzić drugie miejsce do handlu w piątki i soboty, bowiem działka ta przeznaczona jest pod aktywność gospodarczą. Obecnie Miasto zleciło wykonanie dokumentacji technicznej wraz z decyzją budowlaną na utwardzenie i zagospodarowanie terenu. Termin zakończenia prac projektowych, to 30.10. br. Na podstawie tej dokumentacji przystąpimy do przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy prac brukarskich. 

 

Po zagospodarowaniu tej części miasta, tj. wybudowaniu przez inwestora budynku handlowego o pow. 2000 m2 pod wynajem wraz z parkingiem oraz  wykonaniu przez Miasto utwardzenia działki przy ul. Krzywej wraz z ogrodzeniem do handlu, a także zmodernizowaniu drogi nr 48, stanie się ona jego estetyczną wizytówką i zmieni wizerunek tej części miasta.

Miasto Dęblin Pozytywnie 

Powrót