r. Imieniny:
logo

PŁATNE PARKINGI W DĘBLINIE? - PROJEKT UCHWAŁY ZDJĘTY Z SESJI.

26.09.2023
PŁATNE PARKINGI W DĘBLINIE? - PROJEKT UCHWAŁY ZDJĘTY Z SESJI. W dniu 25 września br. podczas LXXXII Sesji Rady Miasta Dęblin, Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Dęblin oraz wysokości opłat za postój i sposób ich pobierania.

Burmistrz motywowała swój wniosek przeprowadzonymi rozmowami w dniu 22 września br. z firmą zajmującą się obsługą stref płatnego parkowania i debatą na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta, na której na zaproszenie burmistrza pojawili się również przedsiębiorcy i mieszkańcy okolic "Rynku". Na komisjach wypracowano stanowisko, że ten temat wymaga powtórnej dyskusji uwzględniającej interes mieszkańców. Zostaną też podjęte kolejny rozmowy z przedstawicielami Jednostek Wojskowych.

Rada po głosowaniu przyjęła nowy porządek obrad. Na 11 z 15 obecnych radnych wszyscy zagłosowali jednogłośnie za wycofaniem z porządku obrad ww. projektu

Wspólnie posiedzenie stałych komisji Rady Miasta Dęblin - 22.09.2023 r.

 

Miasto Dęblin Pozytywnie. 

Powrót