r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE MIASTA DĘBLIN

17.11.2023
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE MIASTA DĘBLIN W dniu 19 października 2023 r. w Urzędzie Miasta Dęblin odbyło się spotkanie dotyczące problematyki parkowania w naszym mieście. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu  Dęblin tj. 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego, 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo – Mostowego, jak również Burmistrz Miasta Dęblin, Radni Rady Miasta Dęblin i przedstawicielka zarządu Osiedla Lotnisko.

Na spotkaniu  poruszano temat braku miejsc parkingowych w centrum miasta, na osiedlu lotnisko, a także w okolicy ul. Saperów, spowodowany długotrwałym zajmowaniem miejsc postojowych przez studentów i kursantów wojskowych. Przedstawiciele wojska zaproponowali kilka rozwiązań mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji.

Wychodząc naprzeciw trudnościom i mając na uwadze dobrą współpracę z władzami Miasta Dęblin, Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zainicjował proces inwestycyjny mający na celu usprawnienie funkcjonowania infrastruktury wojskowej w zakresie parkowania pojazdów, występując do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie z wnioskiem o wyrażenie zgody na opracowanie wniosku inwestycyjnego na „Budowę parkingu samochodowego na potrzeby kompleksu K-6051 Dęblin”. Efektem tych działań planowana będzie budowa parkingu na terenie kompleksu wojskowego dla około 1000 samochodów osobowych.

Lotnicza Akademia Wojskowa planuje w latach 2026 - 2028 wybudowanie wielopoziomowego parkingu na około 500-600 pojazdów w ramach współfinansowania ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Natomiast 1 Dębliński Batalion Drogowo – Mostowy w Dęblinie mając na uwadze konieczność poprawy warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym na całej długości ulicy Saperów zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Miasta Dęblin o użyczenie części działki nr 4057/7 z przeznaczeniem do zabezpieczenia brakujących miejsc postojowych dla pojazdów żołnierzy pełniących służbę na terenie „ Twierdzy”. Po uzyskaniu zgody 1BDM własnymi siłami wykona: niwelację i utwardzenie terenu z użyciem kruszywa, oczyszczenie działek z zakrzewień i wycinkę drzew (po uzyskaniu odpowiednich formalności).

Mamy nadzieję, że powyższe działania przyczynią się do uwolnienia miejsc parkingowych, co zwiększy możliwość parkowania mieszkańcom miasta.

Powrót