r. Imieniny:
logo

PROJEKT: ŚLADY BOHATERÓW – DĘBLIŃSKA KONSPIRACJA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

27.11.2023
Rozłożone czasopisma z czerwonymi okładkami i wizerunkami ludzi; niektóre egzemplarze częściowo nałożone na siebie. W ramach programu „Patriotyzm Jutra” prowadzonego przez Muzeum Historii Polski, a finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach programu „Patriotyzm Jutra” prowadzonego przez Muzeum Historii Polski,  a finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Dęblina od 22.05 do 30 listopada 2023 roku realizowało projekt w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Program ten wspiera fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea regionalne z całej Polski, skupiające się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 000 zł.

Projekt obejmował trzy wydarzenia:

  • stworzenie wystawy oraz folderu,
  • przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Historycznego dla dęblińskich placówek oświatowych,
  • zorganizowanie spotkania z autorem, który w swoich książkach zajmuje się problematyką wojny i okupacji w Dęblinie.

Dnia 19.10.2023 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie, odbyła się premiera wystawy „Ślady Bohaterów – Dęblińska Konspiracja w Czasie II Wojny Światowej”. Na 20 planszach przybliżono sylwetki kilkuset bohaterów dęblińskiego podziemia. Uczestnicy uroczystości otrzymali bezpłatny folder o wystawie. Następnie wystawa została przeniesiona do Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Wystawa została także zaprezentowana w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.


W dniu 24.10.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się II Międzyszkolny Konkurs Historyczny “Dęblińscy Bohaterowie Konspiracji”, w którym uczestniczyło 14 uczniów z czterech szkół.

Wyniki konkursu:

  1. miejsce: Michalina Jędrys z Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie,
  2. miejsce: Aleksandra Soszka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie,
  3. miejsce: Wiktoria Kozłowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie.


Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się w auli Muzeum Sił Powietrznych. Wcześniej uczestnicy konkursu mieli możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem.

Dnia 26.10.2023 roku odbyło się spotkanie z autorem książek podejmujących tematykę historii regionalnej. Zaproszonym gościem był Pan Tadeusz Opieka, który napisał i wydał kilka książek o wojnie i okupacji w Dęblinie. Autor opowiadał o swojej drodze pisarskiej i doświadczeniach. Przedstawił również wiele ciekawych historii ludzi żyjących w Dęblinie podczas okupacji niemieckiej.

Linki do wydarzeń poniżej:

 

Autor: Grażyna Szczepańska / Towarzystwo Przyjaciół Dęblina

 


Miasto Dęblin Pozytywnie 

Powrót